Oferta

Usługi prawne świadczone były i są w zakresie:

  • uwłaszczeń przedsiębiorstw państwowych i spółdzielni na obszarze całego kraju od wejścia w życie stosownych przepisów, tj. od 05.12.1990 r.,
  • analiz przedprywatyzacyjnych dla potrzeb komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w oparciu o stosowne przepisy na rzecz Ministerstwa Skarbu Państwa, wojewodów, prezydentów,
  • obsługi prawnej firm, w tym z udziałem kapitału zagranicznego,
  • prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych,
  • organizacji i rejestracji firm z uwzględnieniem aspektów prawa podatkowego,
  • obsługi prawnej podmiotów zarządzających funduszami publicznymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Pracy, Unii Europejskiej,
  • obsługi prawnej inwestycji, począwszy od zamierzeń do ich zakończenia.